เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกและยางด้วยมือ (Manual Transfer Presses Based on Industry Standard Model C) ยี่ห้อ Carver (SIT63)

    เครื่องอัดเบ้ายาง, เครื่องอัดเบ้าพลาสติก, เครื่องอัดขึ้นรูปยาง, เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก, Laboratory Hydraulic Press, Compression Press, Bench Top Laboratory Pellet Press, ขึ้นรูปยาง, forming, เครื่องกดอัดยางและพลาสติก ด้วยความร้อนแบบมือกด, เครื่องรีดความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบมือกด, Bench Top Laboratory Manual Press, Electrically Heated Platens, Carver, เครื่องรีดร้อน, เครื่องรีดร้อนพร้อมคันโยก, แท่นรีด