เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดกลาง (Pilot Bioreactors 50L-500L) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT409)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเนื้อเยื่อในปริมาณมาก เครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรมเพื่อผลิตวัคซีน ยาต้านมะเร็ง และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอื่นๆ เซลล์เพาะเลี้ยง งานวิจัยและพัฒนา การผลิตอาหาร การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
– ระบบการควบคุม: เครื่องปฏิกรณ์มีระบบควบคุมอุณหภูมิ pH ปริมาณก๊าซ ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ
– การตรวจสอบ: เครื่องปฏิกรณ์มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบสภาวะภายใน เช่น อุณหภูมิ pH ความเข้มข้นของเซลล์ ความเข้มข้นของสารอาหาร
– การฆ่าเชื้อ: เครื่องปฏิกรณ์สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยไอน้ำหรือสารเคมี
– ระบบเติม: รองรับระบบเติมอาหารเลี้ยงเชื้อ อัตโนมัติ
– ระบบเก็บเกี่ยว: รองรับระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
– วัสดุ: ผลิตจากสแตนเลส 316L ทนทาน ปลอดภัย และทำความสะอาดง่าย
– การออกแบบ: ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย
จุดเด่น :
– ขนาด: เครื่องปฏิกรณ์มีให้เลือกหลายขนาด
– การควบคุม: เครื่องปฏิกรณ์มีระบบควบคุมอุณหภูมิ pH และปริมาณก๊าซ
– การตรวจสอบ: เครื่องปฏิกรณ์มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบสภาวะภายใน
– การฆ่าเชื้อ: เครื่องปฏิกรณ์สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยไอน้ำหรือสารเคมี
– ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและโรงงาน
เหมาะสำหรับ :
– บริษัทเภสัชกรรม: ใช้ในการขยายขนาดการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ วัคซีน และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ
– สถาบันวิจัย: ใช้ในการวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ วัคซีน และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ
– มหาวิทยาลัย: ใช้ในการสอนและฝึกนักศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
| เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดกลาง, Bioreactor Pilot Plant, Bioreactor 50L-500L, Kbiotech, การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์, การเพาะเลี้ยงเซลล์, การหมัก, เทคโนโลยีชีวภาพ, Upstream processing, Biomanufacturing, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ, Pilot Bioreactors,  ไบโอเทค, Biotech,  การเพาะเลี้ยงเซลล์, Cell Culture, การผลิตชีววัตถุ, Bioproduction, Biotechnology, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ, Bioreactors, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก, Small Scale Bioreactors, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดใหญ่, Large Scale Bioreactors, Fermentation, Downstream Processing, ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพ, การเพาะเลี้ยงเซลล์, การผลิตยา, การวิจัยและพัฒนา, Pilot Bioreactors 50L-500L, SIT409
69 orders in the last 30 days.
1584