เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฆ่าเชื้อในตัว (Laboratory In situ sterilizable 3L-50L) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT408)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดหม้อต้ม

สามารถฆ่าเชื้อในตัวเครื่องได้ โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออก เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ในปริมาณ 3-50 ลิตร

คุณสมบัติและจุดเด่น
– ฆ่าเชื้อในตัวเครื่องด้วย ไอน้ำ (Steam sterilization)
– ควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และค่า pH ได้อย่างแม่นยำ
– ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ปลอดภัย เชื่อถือได้

เหมาะกับ
– ห้องปฏิบัติการวิจัย
– โรงงานผลิตยา พัฒนายา
– โรงงานผลิตอาหาร
– สถาบันการศึกษา
– การเพาะเลี้ยงเซลล์
– การผลิตโปรตีน
– การหมักจุลินทรีย์
– การศึกษาทางชีวเคมี

ข้อมูลจำเพาะ
– ขนาด: 3-50 ลิตร
– วัสดุ: สแตนเลส 316L
– อุณหภูมิ: 0-150°C
– ความดัน: 0-3 bar
– ระบบฆ่าเชื้อ: ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (SIP)
– ค่า pH: ควบคุมค่า pH ได้
– การเติมก๊าซ: สามารถเติมก๊าซต่างๆ เช่น อากาศ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
– การควบคุม: ควบคุมการทำงานผ่านระบบ PLC

| ระบบหมักชีวภาพแบบ In situ sterilization, ระบบหมักขนาด 3L ถึง 50L, Kbiotech, เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อแบบ In situ, การหมักชีวภาพ, ระบบหมัก, ระบบหมักแบบอัตโนมัติ, ระบบหมักแบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบหมักแบบควบคุม pH, เทคโนโลยีฆ่าเชื้อในสถานที่, การเพาะเลี้ยงเซลล์, ชีวเทคโนโลยี, ระบบปิด, ควบคุมอุณหภูมิ, มีประสิทธิภาพ, เชื่อถือได้, การใช้งานในห้องปฏิบัติการ, ระบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบเติมก๊าซ, เซลล์ CHO, การผลิตโปรตีน, Laboratory In situ sterilizable 3L-50L, SIT408

83 orders in the last 30 days.
1582