ไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด (Quad Bioreactors) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT400)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

ระบบการเพาะเลี้ยงที่ออกแบบมาเพื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์จำนวนมาก ไบโอรีแอคเตอร์ประกอบด้วยถุงพลาสติกสี่ถุงที่เชื่อมต่อถึงกัน ถุงถูกวางไว้ในชั้นวางและหมุนวนอย่างต่อเนื่อง การหมุนวนช่วยให้เซลล์แขวนลอยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อและช่วยให้ก๊าซแลกเปลี่ยนไปมาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์หลากหลายประเภท รวมถึงเซลล์ CHO, เซลล์ HEK 293 และเซลล์ต้นกำเนิด ไบโอรีแอคเตอร์ยังถูกใช้ในการผลิตโปรตีนเชิงปริมาณ เช่น แอนติบอดีและวัคซีน

ข้อดีของไบโอรีแอคเตอร์แบบ Quad ได้แก่:
– พื้นที่ขนาดเล็ก: Quad bioreactors มีขนาดเล็กกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง
– การผลิตชีวมวลสูง: Quad bioreactors ผลิตชีวมวลได้มากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม
– การผลิตโปรตีนสูง: Quad bioreactors ผลิตโปรตีนได้มากมากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม
– ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง: Quad bioreactors มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิมในการใช้พลังงาน
– ต้นทุนต่ำ: Quad bioreactors มีราคาถูกกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิมในการสร้างและใช้งาน

Quad bioreactors ได้รับความนิยมในการผลิตชีวมวลและโปรตีน ถูกใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

| ไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, การออกแบบไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Technology, Quadruple Bioreactor, Bioreactor for Cell Culture, Bioreactor for Tissue Engineering, Bioreactor for Bioprocess Development, การผลิตโปรตีนด้วยไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Protein Production, การเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Cell Culture, เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Kbiotech, SIT400

72 orders in the last 30 days.
1663