ไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด (Quad Bioreactors) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT400)

ระบบการเพาะเลี้ยงที่ออกแบบมาเพื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์จำนวนมาก ไบโอรีแอคเตอร์ประกอบด้วยถุงพลาสติกสี่ถุงที่เชื่อมต่อถึงกัน ถุงถูกวางไว้ในชั้นวางและหมุนวนอย่างต่อเนื่อง การหมุนวนช่วยให้เซลล์แขวนลอยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อและช่วยให้ก๊าซแลกเปลี่ยนไปมาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์หลากหลายประเภท รวมถึงเซลล์ CHO, เซลล์ HEK 293 และเซลล์ต้นกำเนิด ไบโอรีแอคเตอร์ยังถูกใช้ในการผลิตโปรตีนเชิงปริมาณ เช่น แอนติบอดีและวัคซีน

ข้อดีของไบโอรีแอคเตอร์แบบ Quad ได้แก่:
– พื้นที่ขนาดเล็ก: Quad bioreactors มีขนาดเล็กกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง
– การผลิตชีวมวลสูง: Quad bioreactors ผลิตชีวมวลได้มากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม
– การผลิตโปรตีนสูง: Quad bioreactors ผลิตโปรตีนได้มากมากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิม
– ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง: Quad bioreactors มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิมในการใช้พลังงาน
– ต้นทุนต่ำ: Quad bioreactors มีราคาถูกกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิมในการสร้างและใช้งาน

Quad bioreactors ได้รับความนิยมในการผลิตชีวมวลและโปรตีน ถูกใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

| ไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, การออกแบบไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Technology, Quadruple Bioreactor, Bioreactor for Cell Culture, Bioreactor for Tissue Engineering, Bioreactor for Bioprocess Development, การผลิตโปรตีนด้วยไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Protein Production, การเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Quad Bioreactor Cell Culture, เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์แบบควอด, Kbiotech, SIT400