เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์ ชนิดน้ำมัน (Oil Temperature Control Unit) ยี่ห้อ Sterling รุ่น 2016M Midsize Series (SIT245)

ได้รับความนิยม ในหมวดกลุ่มสินค้า Oil

ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของน้ำมัน โดยประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วน ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน (Oil Temperature Sensor) ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของน้ำมัน และตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันให้อยู่ในระดับที่ต้องการ | เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน, ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน, ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น, ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง, ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น, ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันไฮโดรลิก, ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันอาหาร, SIT245

86 orders in the last 30 days.
1727