เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์ ชนิดน้ำ (Water Temperature Control Unit) ยี่ห้อ Sterling รุ่น TC130 Series (SIT249)

ใช้ในการรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เช่น การผลิตอาหาร การผลิตยา การผลิตสารเคมี การอาบน้ำ การล้างจาน และการเลี้ยงปลา | เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับฉีดแม่พิมพ์, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับฉีดแม่พิมพ์, วิธีเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, ยี่ห้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, หลักการการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, การติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, การดูแลรักษาเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับฉีดแม่พิมพ์, Water Temperature Control Unit, Sterling, SIT249