เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของผงอีพ็อกซี่ (Gelation time) Type TCT-1 | PL (SIT23)

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของผงอีพ็อกซี่ (Gelation time) สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจลของ Powder Coatings ตามมาตรฐาน DIN ISO 8130-6 (DIN 55990)