อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ด้วยระบบความร้อน (Heating Bath Circulator/Heating Circulator) ยี่ห้อ Greatwall รุ่น Heating Bath Circulator (SIT105)

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ด้วยระบบความร้อน, Heating Bath Circulator, Heating Circulator, Greatwall, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แบบน้ำวน, Circulating Water Bath, เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน