เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger DataBridge SDR2-CF) ยี่ห้อ Utilcell (SIT448)

ได้รับความนิยม ในหมวด Utilcell.

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger DataBridge SDR2-CF) ยี่ห้อ Utilcell (SIT448)

คุณสมบัติ:
• การบันทึกข้อมูล: บันทึกข้อมูลจากพอร์ต RS-232 ของเครื่องชี้วัดใดๆ ที่รองรับ FAT32
• รูปแบบการบันทึก: บันทึกข้อมูลแบบสตรีม หรือ บันทึกตามความต้องการ
• การส่งข้อความ: รองรับการส่งข้อความจากเครื่องบันทึกข้อมูลไปยังเครื่องชี้วัดสูงสุด 10 ข้อความ
• การประทับเวลา: บันทึกเวลาที่แน่นอนสำหรับการวัด
• การจัดเก็บข้อมูล: บันทึกข้อมูลบนการ์ด Compact Flash
• การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องชี้วัดผ่านพอร์ต RS-232
• การใช้งาน: ใช้งานง่าย รองรับการตั้งค่าการบันทึกข้อมูลได้หลากหลาย
• ความทนทาน: ทนทาน เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
• ขนาด: กะทัดรัด พกพาสะดวก
• รองรับการตั้งค่าอัตราการสุ่มตัวอย่าง
• รองรับการตั้งค่าตัวกรองข้อมูล
• รองรับการตั้งค่าการเริ่มต้นและหยุดการบันทึกข้อมูล
• รองรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน
• รองรับการตั้งค่าการสำรองข้อมูล
• รองรับซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ประโยชน์:
• ใช้บันทึกข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำหนัก Utilcell ทั้งหมดลงในไฟล์เดียว
• ติดตามข้อมูลการวัดน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ
• วิเคราะห์ข้อมูลการวัดน้ำหนักเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
• ควบคุมคุณภาพสินค้า

เหมาะสำหรับ:
• การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชี้วัดในอุตสาหกรรมต่างๆ
• การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
• การควบคุมคุณภาพ
• การวิจัยและพัฒนา
• การศึกษา
• เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งดิจิทัล Utilcell ทั้งหมด
• เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดาร
• เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การเกษตร การขนส่ง การก่อสร้าง และอื่นๆ
• ฟาร์ม
• ธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้เครื่องวัดน้ำหนัก

ข้อดี:
• ใช้งานง่าย
• บันทึกข้อมูลได้แม่นยำ
• รองรับคุณสมบัติต่างๆ มากมาย
• ทนทาน
• กันน้ำและกันฝุ่น
• รองรับอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย
• ขนาดกะทัดรัด
• น้ำหนักเบา
• มีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย

| เครื่องบันทึกข้อมูล DataBridge SDR2-CF Utilcell, เครื่องบันทึกข้อมูล Utilcell, เครื่องบันทึกข้อมูล SDR2-CF, เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับ, เครื่องบันทึกข้อมูลราคา, Data Logger DataBridge SDR2-CF Utilcell, เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับเซ็นเซอร์, Utilcell Data Logger, Data Logger CF Card, เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ, Data Logger Utilcell, เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Utilcell, เครื่องบันทึกข้อมูลไร้สาย Utilcell, Data Logger ราคาถูก, Utilcell, SIT448

74 orders in the last 30 days.
1707