เครื่องทดสอบการฉีกขาดของฟิล์มและกระดาษ (Elmendorf Tear Tester) ยี่ห้อ Oakland รุ่น ME Series (SIT299)

ได้รับความนิยม ในหมวด Elmendrof Tear Tester.

    ใช้วัดแรงที่จำเป็นในการฉีกขาดวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM D 1922, TAPPI-T414 และ JIS P-8116 ค่าแรงที่วัดได้จะแสดงถึงแรงในการฉีกขาดของวัสดุ โดยค่าแรงที่สูงแสดงว่าวัสดุมีความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง ค่าแรงที่วัดได้จะแสดงผลเป็นหน่วยกรัม-แรง (gram-force) นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติกและกระดาษ เช่น โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติก โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตกระดาษ สามารถวัดแรงได้ตั้งแต่ 800 – 6400 กรัม
    | เครื่องทดสอบการฉีกขาด Elmendorf, เครื่องทดสอบการฉีกขาดฟิล์มและกระดาษ, เครื่องทดสอบความแข็งแรงการฉีกขาด, เครื่องทดสอบความทนทานการฉีกขาด, เครื่องทดสอบความเหนียวการฉีกขาด, ASTM, TAPPI, JIS, เครื่องทดสอบการฉีกขาดสำหรับฟิล์ม, เครื่องทดสอบการฉีกขาดสำหรับกระดาษ, เครื่องทดสอบ Elmendorf, เครื่องทดสอบความแข็งแรงการฉีกขาด, เครื่องวัดความแข็งแรงการฉีกขาด, Elmendorf Tear Tester, Oakland, ME Series, SIT299
    12 orders in the last 30 days.
    1671