เครื่องวัดค่า B-time ของอีพ็อกซี่เรซิน (B-time) Type TCT-1 (SIT20)

    เครื่องวัดค่า B-time ของอีพ็อกซี่เรซิน (B-time) ตามมาตรฐาน DIN 16916 และ DIN EN ISO 8987