ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester) พื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ (OW4)

ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MF20 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รหัสสินค้า: OW4 หมวดหมู่: